Ministarstvo financija 15. svibnja 2014. oglasilo se mišljenjem Kl.:423-08/14-01/76 o ugovaranju plaćanja duljeg od 60 dana iz kojeg citiramo samo jedan dio:   " Ugovor o robno trgovačkom krediti u hrvatskom zakonodavstvu predstavlja tzv. inominantni, odnosno neimenovani ugovor. To je ugovor čiji sadržaj i postupak sklapanja nisu posebno propisani zakonom.
Ugovorom o robno trgovačkom kreditu može se smatrati svaki ugovor u kojemu je odobrena odgoda plaćanja, odnosno svaki ugovor u kojemu je odobren rok ispunjenja novčane obveze koji se ne podudara s trenutkom ispunjenja obveze druge ugovorne strane.
Dakle, svaki ugovor kojim prodavatelj odnosno dobavljač, odobrava kupcu neki dulji rok plaćanja od 60 dana, sadržajno predstavlja ugovor o robnom kreditu jer prodavatelj na takav način (odobravanjem roka plaćanja do 360 dana) kupca zapravo kreditira, ali u robi (ili pruženoj usluzi), a ne novčano.
Elementi koje mora sadržavati ugovor o robno trgovačkom kreditu za odgode plaćanja preko 60 dana da bi bio u skladu s odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi su pisani oblik, jasno izražena volja stranaka da sklapaju ugovor o robno trgovačkom kreditu. Nadalje, takvo ugovaranje ne smije biti rezultat očite neravnopravnosti na štetu vjerovnika novčane tražbine u ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.