Obveznica poreza na dohodak dr. sc. V. F. dostavila nam je upit koji se odnosi na mogućnosti ili obvezu ugovaranja visine naknade po ugovoru o djelu u bruto ili u neto iznosu, a obzirom na činjenicu da su pojedine fizičke osobe po osnovi obavljanja iste vrste djela obveznici poreza na dobit, a druge su obveznici poreza na dohodak (i obveznici poreza na dodanu vrijednost ili ne). U upitu je navedeno da su naknade po ugovoru o djelu do mjeseca ožujka 2008. godine za poslove vještačenja za stjecanje statusa hrvatskog ratnog invalida bile ugovorene u neto iznosu, a potom su članovima povjerenstva ponuđeni na potpis novi ugovori uz naknadu u bruto iznosu (s uključenim porezom na dodanu vrijednost). Budući da su neki članovi povjerenstva obveznici poreza na dodanu vrijednost, a neki to nisu te da su neki od početka 2008. godine prešli po toj osnovi na sustav utvrđivanja i oporezivanja dobiti, a drugi ostali u sustavu utvrđivanja i oporezivanja dohotka, predloženi način utvrđivanja naknade za iste poslove rezultira različitim iznosima neto naknade. Postavljen je upit da li predloženi način obračuna naknade i utvrđivanja poreznih obveza treba primijeniti na sve članove povjerenstva. Nastavno odgovaramo.

Člankom 32. stavak 6. Zakona o ...