Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine br. 80/13.) stupio je na snagu 6. srpnja 2013. Tim je Zakonom (čl. 9., st. 1., t. 10.) brisana odredba o obvezi vođenja knjige žalbi. Od 6. srpnja propisana je obveza ugostitelja da gostu treba omogućiti podnošenje pisanih prigovora prema čl. 8., st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 79/07. do 56/13.).
Svaki ugostitelj treba na vidljivom mjestu istaknuti na koji način gost može uputiti pisani prigovor (u ugostiteljskom objektu, poštom, faks-om, elektroničkom poštom). Ako se evidencija vodi u ugostiteljskom objektu, za to se može koristiti i obična bilježnica. Stara knjiga žalbe ili knjiga žalbi također se može uporabiti za te potrebe.
Obveza je ugostitelja da na pisani prigovor odgovori najkasnije u roku 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.
Pisana evidencija prigovora treba se čuvati najmanje godinu dana od dana primitka zaprimljenog prigovora.   Kako nije propisana forma obavijesti, ona može izgledati kao u nastavku: OBAVIJEST GOSTIMA (potrošačima)  Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, gosti pisane prigovore mogu podnijeti putem pisane evidencije koja se nalazi na šanku, ili putem ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.