Mišljenja.hr

Tvornička premija što se isplaćuje proizvođačima mlijeka

Datum objave: 19.05.2001., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-19/01-01/235

Člankom 8. stavak 1. Zakona o PDV-u, propisano je da je osnovica PDV-a naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge. Naknadom se smatra sve ono što primatelj dobara ili usluga treba dati ili platiti za isporučena dobra i obavljene usluge, osim PDV-a. Člankom 10a. stavak 1. točka b) Zakona, propisano je da se PDV plaća po stopi 0%, između ostalog, i na sve vrste mlijeka, pa se i premija što je isplaćena za isporuku mlijeka oporezuje po poreznoj stopi 0% i ulazi u porezn..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak