Od društva F. F. d.o.o. primili smo upit koji se odnosi na porezne obveze iz dohotka što ga u Republici Hrvatskoj ostvaruje inozemni porezni obveznik. U upitu se navodi da se radi o osobi s dvojnim državljanstvom i to Republike Njemačke i Republike Slovenije, koja je zaposlenik njemačke kompanije od koje prima i plaću za rad u Republici Hrvatskoj u podružnici te kompanije. Nadalje se navodi da ta fizička osoba nema ni prebivalište ni uobičajeno boravište u Republici Hrvatskoj, već svakodnevno putuje u Sloveniju gdje živi, za što se koristi službenim automobilom hrvatske kompanije. Nastavno odgovaramo. Odredbama čl. 2., st. 3. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00.,150/02.,163/03. i 30/04.) propisano je da se inozemnim poreznim obveznikom smatra fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj nema ni prebivalište ni uobičajeno boravište, a u Republici Hrvatskoj ostvaruje dohodak koji podliježe oporezivanju prema odredbama istoga Zakona. Prema navodima iz upita proizlazi da se u konkretnom slučaju radi o inozemnom poreznom obvezniku, ali je potrebno utvrditi je li rezident Republike Njemačke ili pak Republike Slovenije. Ako je ta fizička osoba rezident Republike Njemačke, mogućnost oporezivanja dohotka &scaron ...