Vezano za vaš zahtjev od 28. lipnja 2006. godine za dostavu popisa obveznika plaćanja turističke članarine možemo izvijestiti sljedeće. Porezna uprava ima obvezu jednom godišnje, preko nadležne turističke zajednice županije, izvijestiti turističke zajednice o zaduženju i uplati članarine turističkim zajednicama. Prema zahtjevu Središnjeg ureda Porezne uprave, Zavod za obradu podataka od 1998. godine (za 1997. godinu) redovito godišnje po završetku obrade prijava, preko područnih ureda Porezne uprave turističkoj zajednici županije dostavlja preglede uplata i zaduženja članarine turističkim zajednicama i to : 1. lista - pregled uplate članarine za pravne i fizičke osobe po abecednom redu na razini općine za tekuću godinu 2. lista - pregled poreznih obveznika po abecednom redu na razini područnog ureda prema sjedištu poreznog obveznika sa sljedećim podacima iz obrasca TZ: 1. osnovica 2. obračunata svota za prethodnu godinu 3. uplaćeni predujam u prethodnoj godini 4. razlika za uplatu/ povrat za prethodnu godinu 5. mjesečni predujam za iduću godinu U skladu sa navedenim, po završetku obrade prijava članarine turističkoj zajednici za 2004. godinu, odnosno u 1. mj. 2006. godine, preko Područnih ureda Porezne uprave nadležnoj turističkoj zajednici pojedine županije proslijeđeni su pregledi uplate članarine turističkim zajednicama za pravne i fizičke osobe ...