U vezi s vašim upitom za tumačenje odredbi Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13.) u nastavku odgovaramo kako slijedi. Što se tiče prvog pitanja u vezi s prenamjenom motornog vozila koje je predmet oporezivanja u teretno motorno vozilo ili u motorno vozilo koje nije predmet oporezivanja temeljem Zakona, naše je mišljenje da se ta prenamjena može obaviti samo prije nastanka obveze plaćanja posebnog poreza ili prije prve registracije motornog vozila u RH-a, odnosno prije prodaje motornog vozila osobi koja nije trgovac u smislu Zakona. Dakle, u konkretnom slučaju trgovac može izvršiti prenamjenu motornog vozila prije nego li je nastala obveza plaćanja posebnog poreza. Ali, s obzirom na zakonsko određenje u članku 5. prema kojem se predmeti oporezivanja utvrđuju sukladno njihovom razvrstavanju u tarifne oznake Kombinirane nomenklature, a ne na temelju potvrde o homologaciji, potrebno je da službenici Carinske uprave u konkretnom slučaju utvrda da je izvršena prenamjena motornog vozila prema kojoj ono više nije predmet oporezivanja sukladno Zakonu. Carinski službenici to mogu utvrditi jednom za određeni model vozila koji se na istovjetan način prerađuje kod trgovca, a u kasnijim slučajevima trgovac je dužan čuvati ...