Člankom 4. st. 1. toč. f) Zakona o posebnom porezu na motorna vozila propisano je: "Trgovac rabljenim motornim vozilima je svaka osoba registrirana za obavljanje djelatnosti prodaje motornih vozila u Republici Hrvatskoj koja radi daljnje prodaje uvozi ili unosi rabljena motorna vozila u Republiku Hrvatsku ili takva motorna vozila nabavlja u Republici Hrvatskoj". Nadalje, čl. 5. st. 1. je propisano da su predmet oporezivanja motorna vozila na koje nije obračunat i plaćen posebni porez u Republici Hrvatskoj ..., a čl. 1. Zakona da posebni porez plaća na motorna vozila namijenjena za uporabu na cestama u Republici Hrvatskoj. Dakle, nedvojbeno je da je trgovac rabljenim motornim vozilima u smislu Zakona samo onaj koji trguje rabljenim motornim vozilima na koja nikad nije plaćen posebni porez u RH (ili onima koja nikad nisu bila registrirana u RH) bez obzira odakle ih nabavlja, uvozi ili unosi. Samo takav trgovac ima obvezu registracije i vođenja evidencija, dok trgovac koji trguje rabljenim motornim vozilima koja su već registrirana u RH, odnosno na koja je plaćen posebni porez, nema obvezu ni registracije, ni vođenja evidencija, niti bilo kakvu drugu obvezu prema ovom Zakonu.

...