Vašim dopisom zatražili ste tumačenje Zakona o posebnom porezu na motorna vozila u dijelu odgovornosti trgovca koji je u statusu koncesionara (dealera) za pravilnost obračuna posebnog poreza na motorna vozila u slučajevima prodaje novih motornih vozila. Člankom 5. Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila propisano je da su proizvođač, predstavnički ured proizvođača u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: predstavnički ured) i trgovac koji je generalni zastupnik ili uvoznik određene marke motornih vozila u Republici Hrvatskoj ili slično obvezni Carinskoj upravi, Središnjem uredu (u daljnjem tekstu: Središnji ured) elektronskim putem na adresu motorna.vozila@carina.hr dostaviti obavijest o preporučenoj prodajnoj cijeni bez iskazanog posebnog poreza novog motornog vozila određene marke, tipa, varijante i trgovačkog naziva, i to najkasnije slijedećeg radnog dana nakon početka primjene prodajne cijene na tržištu u Republici Hrvatskoj. Nadalje, čl. 5. st. 2. i 3. Pravilnika je određeno da je prodajna cijena iz st. 1. ovog članka porezna osnovica za utvrđivanje posebnog poreza za nova motorna vozila te da će se obavijest o prodajnoj cijeni iz st. 1. ovoga članka primjenjivati na sve trgovce koji u Republici Hrvatskoj prodaju nova motorna vozila te marke. Dok je st. 8. propisano a ...