U vezi s vašim upitom za tumačenje odredbi Zakona i Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila u nastavku odgovaramo kako slijedi. Iz vašeg dopisa je razvidno da za potrebe MUP-a RH, a u postupku javne nabave isporučujete motorno vozilo koje prenamjenom/preradom iz teretnog postaje putničko vozilo. Također navodite da se prerada ne obavlja u tvornici (kod proizvođača vozila). Člankom 5. stavkom 7. Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila propisano je: "Druga motorna vozila prenamijenjena u motorna vozila iz čl. 5. st. 1. t. 1., 2., 3. i 4. Zakona koja se isporučuju za policiju, vojsku i druga državna tijela koja koriste posebno prilagođena i/ili opremljena motorna vozila nisu predmet oporezivanja". Pod drugim motornim vozilima podrazumijevaju se motorna vozila koja nisu predmet oporezivanja sukladno Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila (u koja između ostalog spadaju motorna vozila koja se razvrstavaju u tarifnu oznaku 8704 – motorna vozila za prijevoz robe. Dakle, u konkretnom slučaju ako je riječ o motornom vozilu koje se razvrstava u tarifnu oznaku 8604, koje se prerađuje za Ministarstvo unutarnjih poslova i time postaje vozilo koje bi trebalo razvrstati u tarifnu oznaku 8703 – motorna vozila za prijevoz osoba ...