Navodite da ste vlasnik obrta registriranog za kupnju i prodaju robe kao i trgovinu alkoholnim pićima te namjeravate nabavljati alkoholna pića (rakije) puštena u potrošnju (sa plaćenom trošarinom) i ista pretakati i prodavati u suvenirskim pakiranjima zapremnine od 0,1 do 1,0 litara. Zaključno postavljate pitanje da li u tom slučaju podliježete obvezi upisa u registar trošarinskih obveznika te podliježu li navedena suvenirska pakiranja obvezi označavanja posebnom markicom Ministarstva financija Republike Hrvatske. Hrvatski trošarinski sustav zakonodavno je uređen Zakonom o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15. i 120/15.) a detaljnije uređenje postupanja u primjeni Zakona o trošarinama propisano je Pravilnikom o trošarinama (Narodne novine br. 131/15.). Člankom 58. st. 1. Pravilnika o trošarinama propisano je da svaka pravna ili fizička osoba koja želi poslovati s trošarinskim proizvodima mora carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika prema čl. 44. Zakona, i to najkasnije osam dana prije početka obavljanja registrirane djelatnosti ili drugoga događaja koji znači trošarinsku radnju u smislu Zakona o trošarinama. Nadalje, u st. 6. istog članka Pravilnika o ...