Tražite tumačenje trošarinskih propisa, a vezano uz obvezu trgovaca na veliko određenim energentima da ishode suglasnosti iz vaše nadležnosti za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s trećim zemljama za plinsko ulje tarifne oznake KN 2710 20 11 koje sadrži biodizel komercijalnog naziva EURODIZEL BS FAME do 7% v/v, a koja mu je potrebna sukladno trošarinskim propisima. Uz dopis ste priložili i dopis trgovačkog društva "C.d.d." d.o.o. u kojem opisuju način svog poslovanja u skladištu za koje su ishodili trošarinsko odobrenje za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište, te vas pitaju mogu li dobiti suglasnost za obavljanje trgovine na veliko za plinsko ulje tarifne oznake KN 2710 20 11 koje bi se dobivalo inline miješanjem plinskog ulja tarifne oznake KN 2710 19 43 i biogoriva (FAME) tarifne oznake 3826 00 10 (za koje su već ishodili suglasnost iz vaše nadležnosti). U dopisu trgovačkog društva pojašnjeno je da bi se miješanje obavljalo u trošarinskom skladištu tako da bi se na postojećoj instalaciji cjevovoda putem dozatora određivala količina biogoriva koja bi se dodavala ...