Tražite tumačenje trošarinskih propisa vezano uz kupo­vinu plinskog ulja za pogon, gdje je prodavatelj poduzeće izvan Republike Hrvatske, kupac je domaće poduzeće, a preuzimanje se vrši u trošarinskom skladištu na područ­ju Republike Hrvatske. Pitate smije li prodavatelj iskazati trošarinu na svom računu i to u eurima te može li domaći trošarinski obveznik (on i plaća trošarinu) trošarinu faktu­rirati inozemnoj tvrtki, a ta tvrtka ponovno pravno osobi unutar Republike Hrvatske? Ne ulazeći u poslovne odnose svih uključenih u ovom konkretnom slučaju te dogovorenom načinu međusobnih plaćanja, mišljenja smo da u pogledu trošarinskog postu­panja nema zapreke u iskazivanju trošarine na računu, uz napomenu da sadržaj računa propisuju drugi posebni pro­pisi, a ne propisi o trošarinama.

...