Zaprimili smo podnesak kojim tražite tumačenje trošarinskih propisa i zakonitog postupanja prilikom izdavanja izmjene odobrenja za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda. Navodite da se oslobođeni korisnik očitovao na ranije dostavljeni zaključak nadležnog carinskog ureda i dostavio aktualne podatke o ukupnoj potrošnji električne energije u predstojećem periodu na koje bi se oslobođenje (temeljem članka 101. stavak 8. točka 4. Zakona o trošarinama) od plaćanja trošarine odnosilo te informaciju o načinu utvrđivanja količine električne energije za oslobođene, a korištene isključivo u mineraloškom procesu odnosno količine električne energije koja nije obuhvaćena trošarinskim odobrenjem. Podneskom tražite mišljenje ili smjernicu u postupanju kada uz zahtjev za izmjenu odobrenja za oslobođenog korisnika nije dostavljena jasna metodologija utvrđivanja količine potrošnje električne energije koja nije obuhvaćena trošarinskim odobrenjem ili je predloženi način utvrđivanja (interno brojilo i/ili nedovoljno obrazložen normativ potrošnje) nedostatan za propisno utvrđivanje oporezive količine električne energije, bez obzira što je riječ o neznatnoj količini u odnosu na ukupnu potrošnju električne energije. U nastavku dajemo traženo mišljenje. Člankom 101. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13. i 81/13.) propisana je uporaba energenata i električne energije za namjene ...