Tražite tumačenje trošarinskih propisa prilikom trgovanja motornim uljima i "informacije vezane uz naknade i obveze prema državi i drugim državnim institucijama koje je društvo dužno plaćati i izvješćivati". U tom smislu pitate "da li se prije početka obavljanja te djelatnosti potrebno prethodno javiti/prijaviti Carinskoj upravi, koje su obveze društva vezane uz izvještaje i obveze plaćanja prema Pravilniku o gospodarenju otpadnim uljima koje je proizvođač ulja dužan plaćati u vidu naknade za zbrinjavanje otpadnih mazivih ulja"? Uz to tražite "detaljne informacije o postupanju kada trgovačko društvo stječe motorna ulja iz Europske unije, uvozi ih iz druge zemalja, kupuje ih na hrvatskom tržištu od drugih trgovačkih društava, prodaje motorna ulja na hrvatskom tržištu pravnim i fizičkim osobama, prodaje ih u Europsku uniju i izvozi u ostale države te da li je trgovačko društvo osim navedene naknade obvezno plaćati još neke trošarine ili poreze i treba li imati neke dozvole za trgovinu motornim uljima, kao i informacije o specifičnosti u poslovanju sa ovim proizvodima". Budući da nam niste dostavili informaciju o tarifnoj oznaci KN proizvoda kojim zastupana tvrtka namjerava trgovati, u nastavku dostavljamo tumačenje propisa o ...