Tražite tumačenje trošarinskih propisa i zakonitog postupanja u slučaju kada kao sirovinu za proizvodnju deemulgatora za teške nafte i deparifinatora za bušotine između ostaloga koristite ksilen, proizvod tarifne oznake KN 2707 30 00 i aromatsko otapalo, proizvod tarifne oznake KN 2707 50 00. U podnesku ističete da te dvije sirovine nećete koristiti kao pogonsko gorivo ili gorivo za grijanje te tražite potvrdu se ne moraju pratiti u sustavu kretanja trošarinskih proizvoda. Zakonom o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13. i 81/13.) uređuje se trošarinski sustav oporezivanja trošarinskih proizvoda koji su proizvedeni u Republici Hrvatskoj, uneseni iz druge države članice Europske unije u Republiku Hrvatsku ili uvezeni u Europsku uniju, a Pravilnikom o trošarinama (Narodne novine br. 64/13., 129/13., 11/14., 70/14., 157/14. i 8/15.) postupanje u primjeni Zakona o trošarinama. U Zakonu o trošarinama proizvodi tarifne oznake KN 2707 30 00 (ksilen) i tarifne oznake KN 2707 50 00 (aromatsko otapalo) navedeni su u čl. 83. st. 2. t. 1. Zakona i smatraju se energentom, a st. 8. istoga članka Zakona propisano je da se trošarina plaća na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo ...