Tumačenje trošarinskih propisa kod nenamjenske uporabe označenog plinskog ulja u slučaju kada je prilikom nadzora teretnog vozila u prtljažnom prostoru, između ostalog pronađen spremnik za gorivo u kojem se nalazilo označeno plinsko ulje obojano plavom bojom. U podnesku je navedeno da je teretno vozilo u vlasništvu tvrtke koja je ujedno i vlasnik ribarskog broda te da je plinsko ulje obojano plavom bojom kupljeno na benzinskoj postaji uz predočenje kartice goriva koju koristi ista tvrtka. U nastavku dajemo mišljenje na pitanje da li je, u konkretnom slučaju, prodavatelj postupao suprotno odredbi čl. 89. st. 4. Zakona o trošarinama, kažnjivo po čl. 102. st. 1. t. 83. Zakona te da li je Zakonom predviđena prekršajna sankcija, odnosno obračun trošarine za kupce koji je u konkretnom slučaju obavljao i prijevoz označenog plinskog ulja. Zakonom o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13. i 81/13.) uređuje se trošarinski sustav oporezivanja trošarinskih proizvoda koji su proizvedeni u Republici Hrvatskoj, uneseni iz druge države članice Europske unije u Republiku Hrvatsku ili uvezeni u Europsku uniju, a Pravilnikom o trošarinama (Narodne novine br. 64/13., 129/13., 11/14., 70/14., 157/14. i 8/15.), Pravilnikom o primjeni ...