Tražite tumačenje trošarinskih propisa u slučaju kada bi kao registrirani primatelj i oslobođeni korisnik energenta tarifne oznake KN 2710 19 47, koji ste zaprimili u sustavu odgode plaćanja trošarine u proizvodni pogon, pustili u potrošnju i obračunali trošarinu te prodali kupcu za namjene koje nisu oslobođene od plaćanja trošarine. Zakonom o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15., 120/15. i 115/16.) uređuje se trošarinski sustav oporezivanja trošarinskih proizvoda koji su proizvedeni u Republici Hrvatskoj, uneseni iz druge države članice Europske unije u Republiku Hrvatsku ili uvezeni u Europsku uniju, a Pravilnikom o trošarinama (Narodne novine br. 1/17.) postupanje u primjeni Zakona o trošarinama. Člancima 5. i 36. Zakona je propisano da je oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda pravna ili fizička osoba koja je dobila odobrenje nadležnog carinskog ureda nadležnog prema sjedištu, odnosno prebivalištu da može u okviru svoje registrirane djelatnosti za namjene iz č. 101. st. 1. i 8. Zakona nabavljati trošarinske proizvode bez plaćanja trošarine. Člankom 6. Zakona je propisano da se plaćanje trošarine odgađa ako se trošarinski proizvodi primaju, proizvode i/ili skladište u trošarinskom ...