Tražite tumačenje odredaba novoga Pravilnika o homologaciji u smislu da li su osim osobnih automobila, provedbi homologacije oslobođene i auto prikolice, a pri uvozu ove robe kao predmeta kućanstva, obavještavamo vas o slijedećem:

Prema hrvatskim propisima, u redovnom postupku puštanja u slobodan promet, cestovna prijevozna sredstva se mogu uvesti jedino ukoliko ispunjavaju posebne tehničke standarde, što se dokazuje posebnom Potvrdom na obrascu E-25 o provedenoj homologaciji, a sve sukladno odredbama Pravilnika o homologaciji (Narodne novine br. 138/2011.).

No izrijekom čl. 34. st. 1. t. 4. navedenog Pravilnika, od obveze provedbe homologacije i podnošenja potvrde E-25 uz carinsku deklaraciju za puštanje u slobodan promet, oslobođena su sva vozila koja uvoze doseljenici iz inozemstva, koristeći uvozne olakšice iz članka 187. st. 1. toč. 11. Carinskog zakona, (Narodne novine br. 78/99. – 56/10., dalje: Zakon). Kako je u čl. 2. istoga Pravilnika navedeno da se pod vozilima podrazumijevaju cestovna motorna i priključna vozila navedena u Prilogu I. uz Pravilnik, a ovim Prilogom je određeno šest kategorija vozila, to uvidom u iste, nedvojbeno proizlazi da se predmetno izuzeće odnosi kako na osobne automobile, terenska vozila, mopede, motocikle, tricikle i četverocikle, vozila za posebne namjene (primjerice trailere ...