Podnositelj upita iz dostavnog popisa obratio se zahtjevom za tumačenje poreznog tretmana transakcija koje namjerava obavljati, odnosno poslovne suradnje koja će se odvijati na sljedeći način. U upitu se navodi da će tuzemno trgovačko društvo (dalje: Društvo HR1) kupiti robu (predmeti za kućanstvo - posuđe, tekstil, ukrasi i sl.) od trgovačkog društva sa sjedištem u Austriji (dalje: Društvo A1), a roba se isporučuje na paritetu EXW, tj. Društvo A1 kao prodavatelj daje Društvu HR1 dozvolu da robu preuzme na njegovom komercijalnom skladištu u Austriji (Linz). Nadalje, Društvo HR1 tako kupljenu robu prodaje drugom trgovačkom društvu koje sa sjedištem u Hrvatskoj (dalje: Društvo HR2) na istom paritetu, odnosno na svog kupca prenosi ovlast za preuzimanje robe sa skladišta Društva A1. Prema navodima u upitu Društvo HR2 s robom može raspolagati kako želi, odnosno može je prodavati u Hrvatskoj, Austriji, Njemačkoj ili u bilo kojoj državi članici Europske unije te nije dužan o tome izvijestiti Društvo HR1 koje o tome nema nikakvih saznanja u trenutku prodaje robe. U upitu se navodi da Društvo HR2 ima namjeru robu prodavati trgovačkom društvu ...