Pitanja vezana uz odredbe Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 106/18. - u daljnjem tekstu ZOT). 1. Je li ZOT-om propisano da se ne smije koristiti ambalaža od 0,2 l? NE. 2. Mora li se prema odredbama važećeg ZOT-a preliti sve zalihe u ambalažu od 0,25 l te na njih nalijepiti markice? NE. 3. Jesu li posebne markice Ministarstva financija vlasništvo obveznika sve dok ima zalihe i posluje sa trošarinskim proizvodima? DA. 4. Ako nemam novu proizvodnju moram li dostavljati MI-AL obrazac? Sukladno čl. 14. st. 12. ZOT-a mjesečno izvješće se ne podnosi za mjesec u kojem nije bilo promjena podataka o stanju  zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim trošarinskim proizvodima i duhanskim proizvodima iz čl. 94. ovoga Zakona, kao i podataka o obračunanoj trošarini. Za cjelovit uvid u trošarinsku regulativu upućujemo Vas na Internet  stranice Carinske uprave.

...