Porezni obveznik iz dostavnog popisa dostavio nam je pitanja u vezi tumačenja odredbi članka 75. stavka 3. točke b) te članka 41. stavka 1. i članka 45. stavka 1. točke 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., 99/13. – Rješenje USRH, 148/13. i 153/13. – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon), a koja se tiču isporuka i primitaka sekundarnih sirovina. U nastavku navodimo dostavljena pitanja te očitovanje u vezi istih.

 

1. Koje su obveze poreznog obveznika kojemu drugi hrvatskog porezni obveznik obavi isporuku sekundarnih sirovina s naznakom „prijenos porezne obveze“ sukladno članku 75. stavku 3. točki b) Zakona? Iz odredbi članka 75. stavka 3. točke b) Zakona i članka 151. stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 79/13., 85/13. i 160/13., u daljnjem tekstu: Pravilnik) proizlazi da je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a u Republici Hrvatskoj obvezan platiti PDV kada mu se obave isporuke rabljenog materijala i onoga koji se u istom stanju ne može ponovno upotrijebiti, otpada, industrijskog i neindustrijskog otpada, reciklažnog otpada, djelomično obrađenog otpada, te dobara i usluga koje pravilnikom propisuje ministar ...