U Ministarstvu financija, Carinskoj upravi, Središnjem uredu zaprimljen je putem elektroničke pošte Vaš upit i nadopuna upita u kojima ukratko navodite da namjeravate u Republici Hrvatskoj poslovati s trošarinskim proizvodima u sustavu odgode plaćanja trošarine. Zaključno tražite pojašnjenja vezana uz pojedine odredbe Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13. i 81/13.) te postavljate sljedeća pitanja: 1. Dali postoji mogućnost dostave popisa trošarinskih proizvoda sa pripadajućim tarifnim oznakama KN? 2. Koja je procedura upisa u Registar trošarinskih obveznika Carinske uprave? 3. Molimo pojašnjenje oslobođenja od obveze polaganja instrumenta osiguranja plaćanja trošarine Registriranog primatelja sukladno čl. 40. st. 6. Zakona o trošarinama. 4. Koje su razlike u poslovanju s trošarinskim proizvodima kod Ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta – trgovca u odnosu na Registriranog primatelja i Uvoznika. Ad. 1. Vezano na navedeno upućujemo Vas na aplikaciju TARIC dostupnu na web stranici http://www.carina.hr/e carina/e-Taric.aspx gdje možete pronaći tražene podatke. Ad. 2. Svaka pravna ili fizička osoba koja želi poslovati sa trošarinskim proizvodima u Republici Hrvatskoj mora carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar ...