Od Sindikata metalaca Hrvatske primili smo upit u vezi s tumačenjem odredaba čl. 13. st. 2. toč. 6. i 8. Pravilnika o porezu na dohodak, te su u vezi s tim postavljena sljedeća pitanja: tko su osobe s invaliditetom koje imaju pravo na potporu zbog invalidnosti te koje dokumente moraju priložiti da bi ostvarile to pravo; tko su članovi uže obitelji radnika; tko spada u druge pretke i potomke u izravnoj liniji? Odredbama čl. 10. toč. 9. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) propisano je da se porez na dohodak ne plaća na primitke radnika i fizičkih osoba iz čl. 14. st. 1. ovoga Zakona po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka, tj. plaće, do propisane svote. U skladu s čl. 14. st. 1. toč. 1. podtoč. 1.2. Zakona o porezu na dohodak, primitci po osnovi naknada, potpora, nagrada, dnevnica i otpremnina, smatraju se primitcima od nesamostalnog rada, ako ih poslodavac isplaćuje ili daje radnicima iznad propisanih svota. U čl. 13. st. 2. točk. 6. i 8. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05.) propisano je da se neoporezivim primitcima po osnovi nesamostalnog ...