Od poreznog obveznika I. B., primili smo upit o primjeni članka 69. Pravilnika o porezu na dohodak u svezi povrata poreza obračunatog i obustavljenog, ali neuplaćenog od strane poslodavca, a koji je Ministarstvu financija kao vjerovniku priznat u stečajnom postupku. Prema odredbama članka 5. stavka 2. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.), primici ostvareni od nesamostalnog rada jesu dohodak od nesamostalnog rada koji se oporezuje prema odredbama Zakona. U članku 14. Zakona navedeni su primici koji se smatraju primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom), a člankom 45. stavak 1. i 2. Zakona propisano je da, kod dohotka od nesamostalnog rada iz članka 14. Zakona, predujam poreza obračunava, obustavlja i uplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka ili plaće odnosno mirovine iz članka 14. Zakona ili sam porezni obveznik. Predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada se obračunava, obustavlja i uplaćuje prilikom svake isplate prema propisima koji važe na dan isplate. Obveze radnika, osoba koje ostvaruju primitke (plaću) iz članka 14. Zakona i umirovljenika glede plaćanja poreza propisane su člankom 69. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05., 96/06. i 68/07.). Dužnik poreza na dohodak je radnik, umirovljenik i osoba koja ostvaruje primitke ...