Porezni obveznik "A" d.o.o., postavlja pitanje primjene članka 2. stavak 6. Zakona o porezu na dobit prema kojemu pravne osobe koje su registrirane i obavljaju isključivo istraživačko razvojnu djelatnost nisu obveznici poreza na dobit. Obveznik "A" d.o.o. navodi da se bavi razvojem softvera i to za automobilsku industriju, te razvijanjem metoda koje pomažu pri izradi novih motora ili poboljšanju starih koji više ne odgovaraju zahtjevima tržišta. U nastavku odgovaramo: 1. Člankom 2. stavak 6. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 127/00 i 163/03. u daljnjem tekstu Zakona) propisano je da pravne osobe koje su registrirane i obavljaju isključivo istraživačko razvojnu djelatnost nisu obveznici poreza na dobit, a u Pravilniku o porezu na dobit (Narodne novine br. 54/01. i 198/03.- u daljnjem tekstu Pravilnik) propisano je da se ne smatra poreznim obveznikom pravna osoba koja obavlja isključivo djelatnost istraživanja i razvoja. Ako uz djelatnost istraživanja i razvoja obavlja i neku drugu djelatnost, smatra se poreznim obveznikom za cjelokupnu djelatnost. Temeljem navedenoga, porezni obveznici nisu samo one pravne osobe koje su u trgovačkom sudu registrirane isključivo za obavljanje istraživačko razvojne djelatnosti. To dokazuju izvatkom iz sudskog registra ...