Glede Vašeg upita od 4.studenoga 2013., oznaka HUP-Zg-0630-13/I, vezano za tumačenje članka 11. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine br. 108/12., 144/12., 81/13., 112/13.), odgovaramo kako slijedi; Za ugovore među poduzetnicima vrijede opća pravila Zakona o obveznim odnosima, osim ako nije drugačije određeno posebnim odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi jer je za njih ograničena sloboda ugovaranja rokova ispunjenja novčanih obveza. Prema tome, opće pravilo da se plaćanja između ugovaratelja trebaju obaviti u rokovima koje oni sami odrede zamijenjeno je posebnim, tako da je za ugovore među poduzetnicima dopušteno ugovoriti rok ispunjenja novčane obveze do 60 dana. Propisano je, u članku 11. stavku 1. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi kao osnovno pravilo da se ugovorom među poduzetnicima može ugovoriti rok ispunjenja novčane obveze do 60 dana. Od tog osnovnog pravila postoji mogućnost izuzetaka, jer mogu nastati okolnosti u kojima poduzetnici trebaju dulje rokove plaćanja na primjer kada dodjeljuju poslovni kredit svojim kupcima, pa je u Zakonu određeno da se iznimno kod ugovora o robno trgovačkom kreditu može ugovoriti u pisanom obliku i dulji rok ispunjenje novčane obveze ali ne dulji od 360 dana. Za mogućnost ugovaranja ...