Vezano za Vaš upit koji se odnosi na pitanje je li moguće sukladno odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, da ugovor o robno trgovačkom kreditu bude sklopljen između dva poduzetnika- trgovačkog društva koje je dobavljač ili proizvođač određene robe/proizvoda i između trgovačkog društva-trgovca koji prodaje proizvode u svojim prodajnim centrima na veliko i malo pravnim i fizičkim osobama a vezano za primjenu članka 11. stavka 2. Zakona, odgovaramo kako slijedi. Ugovor o robno trgovačkom krediti u hrvatskom zakonodavstvu predstavlja tzv. inominantni, odnosno neimenovani ugovor. To je ugovor čiji sadržaj i postupak sklapanja nisu posebno propisani zakonom. Ugovorom o robno trgovačkom kreditu može se smatrati svaki ugovor u kojemu je odobrena odgoda plaćanja, odnosno svaki ugovor u kojemu je odobren rok ispunjenja novčane obveze koji se ne podudara s trenutkom ispunjenja obveze druge ugovorne strane. Dakle, svaki ugovor kojim prodavatelj odnosno dobavljač, odobrava kupcu neki dulji rok plaćanja od 60 dana, sadržajno predstavlja ugovor o robnom kreditu jer prodavatelj na takav način (odobravanjem roka plaćanja do 360 dana) kupca zapravo kreditira, ali u robi (ili pruženoj usluzi), a ne novčano. Elementi koje mora sadržavati ugovor o robno trgovačkom kreditu za odgode plaćanja preko 60 ...