Porezna uprava, Središnji ured zaprimila je Vaš dopis u kojemu je zatraženo mišljenje o tumačenju odredbe članka 70. stavka 5. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine br. 108/12., 144/12., 81/13., 112/13., dalje u tekstu: Zakon), i postavljen upit je li Financijska agencija ovlaštena temeljem odredbe članka 70. stavka 5. Zakona, u slučaju kada je otvoren postupak predstečajne nagodbe nad obrtom čiji je vlasnik fizička osoba, vratiti ovrhovoditelju osnovu za plaćanje koja glasi na ovršenika fizičku osobu a odnosi se na tražbinu ovrhovoditelja koja nije u vezi s obavljanjem gospodarske djelatnosti obrta, već se odnosi neposredno na obvezu ovršenika fizičke osobe. U nastavku Vam dostavljamo slijedeći odgovor. Članak 70. stavak 5. Zakona propisuje da ako Financijska agencija zaprimi osnovu za plaćanje na teret dužnika nakon otvaranja postupka predstečajne nagodbe, istu neće evidentirati u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje niti je izvršavati nego će je vratiti podnositelju uz obrazloženje. To znači da će Financijska agencija deblokirati račune ovršenika. Za vrijeme dok je postupak predstečajne nagodbe otvoren, Financijska agencija vraća podnositelju sve zaprimljene osnove za plaćanje, uz napomenu da je otvoren postupak predstečajne nagodbe. Nadalje, odredbe stavaka 12.-15. članka ...