Postavljen je upit Središnjem uredu Porezne uprave o oporezivanju nekretnine porezom na dodanu vrijednost te utvrđivanju tržišne vrijednosti nekretnine. U upitu se navodi da trgovačko društvo A prodaje poslovni prostor koji je steklo prije 1997. godine trgovačkom društvu B te da su oba društva u sustavu PDV-a.
Postavlja se pitanje može li trgovačko društvo A prilikom prodaje navedenog poslovnog prostora koristiti mogućnost „optiranja“ te ima li društvo B pravo na odbitak pretporeza po primljenoj fakturi ili je potrebna dodatna dokumentacija. Nadalje, postavljeno je pitanje priznaje li Porezna uprava kod utvrđivanja osnovice poreza na promet nekretnina procjenu tržišne vrijednosti ovlaštenog sudskog vještaka za graditeljstvo te primjenjuje li se iznos vrijednosti nekretnine iz presude kao osnovica za obračun poreza u slučaju kada je prijenos nekretnine izvršen temeljem pravomoćne sudske presude ili se vrijednost nekretnine određuje prema tablicama vrijednosti Porezne uprave.   Na postavljeni upit dio odgovora citiramo u nastavku. ... "porezni obveznik ima pravo na izbor oporezivanja ukoliko je isporuka nekretnine oslobođena plaćanja PDV-a temeljem članka 40. stavka 1. točke j) i k) pod uvjetom da je kupac porezni obveznik koji ima pravo na odbitak pretporeza u cijelosti ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.