Od 1. siječnja 2015., za sva službena putovanja koja započinju nakon toga datuma, uz troškove službenih putovanja, koji su podmireni gotovim novcem, prikazuju se i troškovi koji su plaćeni bezgotovinskim putem izravno sa računa poslodavca/podnositelja i to:
  pod oznakom 17 iz priloga 4 Obrasca JOPPD iskazuje se ukupan iznos isplaćenih dnevnica u izvještajnom razdoblju – sa načinom isplate 1 ili 4 – do 15. u mjesecu protekom mjeseca (stvarne) isplate, pod oznakom 39 iz priloga 4 Obrasca JOPPD iskazuju se troškovi prijevoza (trošak cestarine i prijevoznih karata) i troškovi noćenja na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka, prema konačnom obračunu putnih naloga i to do 15 dana u mjesecu za prethodni mjesec u kojem je izvršen konačni obračun putnog naloga – bez obzira da su troškovi plaćeni ili nisu – sa načinom isplate 5, pod oznakom 27 iz priloga 4 Obrasca JOPPD iskazuju se naknade za  službena putovanja po osnovi prijevoza i noćenja fizičkim osobama koje za te organizacije obavljaju poslove iz njihovog djelokruga odnosno za njihove potrebe i uz naknadu, a pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama glase na isplatitelja – neprofitnu organizaciju - iznosi troškova koji ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.