Primili smo upit poreznog obveznika koji se odnosi na utvrđivanje poreznih obveza u provođenju marketinških i promidžbenih aktivnosti vezanih za specifičnu farmaceutsku i medicinsku industriju. Prema navodima iz upita porezni obveznik, između ostalog, obavlja usluge vezane za registraciju lijekova, edukaciju liječnika, praćenje prodajnih rezultata lijekova, farmakovigilancije, marketinga, pri čemu u sklopu marketinških aktivnosti povremeno preuzima i organizaciju stručnih seminara, kongresa i sl. Obzirom da porezni obveznik često pri organizaciji seminara za sudionike seminara snosi troškove prijevoza, prehrane i smještaja, postavljeno je pitanje poreznog tretmana takvih troškova. Porezni obveznik ističe kako često s tvrtkama kojima je djelatnost proizvodnja ili prodaja lijekova i za koje obavlja naprijed navedene usluge, sklapa i godišnje Ugovore o promidžbi koji obuhvaćaju niz aktivnosti koje porezni obveznik obavlja, a ovisno u svakom ugovoru utvrđen je i način izdavanja računa za izvršene usluge. Međutim, usluge se uglavnom ne naplaćuju parcijalno već kao jedna jedinstvena usluga. Prema navodima u upitu tuzemno društvo sklopio je Ugovor o promidžbi (u konkretnom slučaju sveobuhvatni pojam za sve intelektualne usluge za izgradnju tržišta koje obuhvaćaju: marketing, edukaciju prema liječnicima, praćenje prodajnih rezultata, registraciju lijekova i ostalo) sa međunarodnom farmaceutskom tvrtkom iz ...