Tražite pojašnjenje trošarinskog postupanja s proizvodom TWISTER HS tarifne oznake KN 2710 20 11, a koje ste do sada kupovali pod tarifnom oznakom 3814 00 90, i dalje navodite kako se radi o sredstvima za čišćenje grafičkih strojeva, kojeg unosite iz druge države članice EU, prepakirate iz većih spremnika u manje, te ga prodajete na području Republike Hrvatske i također u originalnom pakiranju (bačve 200 l) izvozite u treću zemlju. Taj bi proizvod zaprimali kao ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta u trošarinsko skladište i tako otpremali, te pitate da li kupac mora ishoditi odobrenje za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda ili proizvod može kupiti uz izjavu. Proizvod tarifne oznake KN 2710 20 11 je energent definiran u odredbi čl. 96. st 6. t. 4. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 106/18.), kao dizelsko gorivo te mu je čl. 97. st. 2. Zakona određena visina trošarine. Spomenuti energent podliježe odredbama nadzora u proizvodnji, skladištenju i kretanju u skladu s čl. 51. Zakona te se njegova proizvodnja, ukoliko se radi o sustavu odgode plaćanja trošarine, odvija u trošarinskom skladištu od strane ovlaštenog držatelja tro&scaron ...