Carinska uprava objavila je pregled osnovnih informacija vezano uz primjenu propisa u vezi s trošarinskim postupanjem i obvezama malih proizvođača jakih alkoholnih pića, misljenja.hr prenosi u cijelosti:   1. OPĆENITO
Zakonom o trošarinama („Narodne novine“, broj 22/2013, 32/2013 i 81/2013) uređuje se institut „malog proizvođača jakog alkoholnog pića“ te se za iste propisuje obveza:
- prijave djelatnosti i registracije u registar trošarinskih obveznika,
- obračunavanja i plaćanja trošarine, kao i
- godišnjeg izvješćivanja nadležnog carinskog ureda o ukupno proizvedenoj količini jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe, zapremini kotla i obračunatoj trošarini.
Odredbe koje uređuju status „malog proizvođača jakog alkoholnog pića“ propisane su člankom 68. Zakona o trošarinama te člancima 63. i 64. Pravilnika o trošarinama („Narodne novine“, broj 64/2013).
Navedeni propisi te Obrazac PUR i Obrazac GI-MP-JAP mogu se pronaći na web stranicama Carinske uprave (www.carina.hr) pod linkom Trošarine i posebni porezi.
U slučaju potrebe za dodatnim tumačenjima i informacijama „mali proizvođači jakog alkoholnog pića“ u mogućnosti su direktno se obratiti carinskom uredu nadležnom prema adresi svoga prebivališta.   ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.