Povodom Vašeg podneska kojim tražite informaciju vezanu za trošarinsko postupanje s trošarinskim proizvodima (duhanske prerađevine) koji bi se dopremali iz država članica Europske unije (Njemačka, Irska) i trećih država (USA) u Republiku Hrvatsku te potom izvozili u Bosnu i Hercegovinu, odgovaramo. Prijemom Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske Unije započela je puna primjena novih propisima hrvatskog trošarinskog sustava, a to su: Zakon o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13. i 81/13.) kojim se uređuje trošarinski sustav oporezivanja trošarinskih proizvoda (alkohol i alkoholna pića, duhanske prerađevine, energenti i električna energija) te Pravilnik o trošarinama (Narodne novine br. 64/13.) kojim se detaljnije uređuje postupanje u primjeni Zakona o trošarinama. Zakonom o trošarinama propisani su trošarinski statusi za gospodarske subjekte koji posluju u sustavu odgode plaćanja trošarine, pa tako i status ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta koji status, između ostalog, omogućava primanje i otpremanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine odnosno kretanje trošarinskih proizvodima na koje nije obračunata i plaćena trošarina. Kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine na teritoriju Republike Hrvatske te kretanje između Republike ...