Carinskoj upravi postavljeni su slijedeći upiti na koje je dan služben odgovor:   1. Da li je za nabavu djelomično denaturiranog alkohola 70 % koji ljekarna nabavlja sukladno čl. 61. st. 1. t. 11. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13. i 81/13.) kada se koristi u medicinske svrhe u bolnicama, domovima zdravlja, ljekarnama, a pakiran je u ambalaži za maloprodaju, potrebno ishoditi odobrenje za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda?   2. Da li je za nabavu denaturiranog alkohola 96 % (do 1. 7. 2013) koji je denaturiran sa Dietil ftalatom 500g/hl sukladno čl. 39. st. 1. t. 7. Pravilnika o trošarinama (Narodne novine br. 1/10.), a koji se koristio u medicinskim ordinacijama u medicinske svrhe sukladno čl. 47. st. 1. t. 10. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 83/09. i 111/12.) bilo potrebno ishoditi odobrenje za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda?
Odnosno da li je za djelomično denaturirani alkohol 96 % koji je djelomično denaturiran sa Dietil ftalatom 500g/hl sukladno čl. 60. st. 3. t. 6. Pravilnika o trošarinama (Narodne novine br. 64/13., 129/13. i 11/14.), a koji se koristi u medicinskim ordinacijama u medicinske svrhe sukladno čl ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.