Trošarinski status niže navedenih proizvoda

Postavljate pitanje o trošarinskom statusu proizvoda za koje ste priložili specifikacije proizvođača i sljedeće podatke:

a) Zakonom o trošarinama (Narodne novine br. 106/18. i 121/19.) uređen je trošarinski sustav oporezivanja trošarinskih proizvoda. Provedbene odredbe propisa­ne su Pravilnikom o trošarinama (Narodne novine br. 1/19. i 1/20.). Člankom 61. Zakona o trošarinama, između ostalog, propisano je da je etilni alkohol predmet oporezivanja tro­šarinom na alkohol i alkoholna pića. Članak 66. Zakona o trošarinama propisuje da se etil­nim alkoholom u smislu Zakona o trošarinama smatraju: 1. svi proizvodi obuhvaćeni tarifnim oznakama KN 2207 i 2208 s volumnim udjelom alkohola većim od 1,2% vol., neovisno o tome jesu li ti proizvodi sastav­ni dio nekog proizvoda razvrstanog u drugo poglavlje Kombinirane nomenklature, 2. proizvodi obuhvaćeni tarifnim oznakama KN 2204, 2205 i 2206 s volumnim udjelom alkohola većim od 22% vol., 3. proizvodi koji sadrže alkohol za piće bez obzira da li je u otopini ili ne. Iz odredbe čl. 66. t. 1. Zakona o trošarinama razvidno je da se etilnim alkoholom u smislu predmeta oporezivanja trošarinom smatra proizvod pod rednim ...