Vašim podneskom u kojem navodite da tvrtka P. d.d. uvozi arome okusa jagode, limuna, naranče, marelice, borovnice i ruma sa sadržajem alkohola većim od 1,2 % vol., svrstanim u tarifnu oznaku 3302 10 10. a koje služe za uporabu u prehrambenoj industriji i industriji bezalkoholnog pića, postavljate sljedeća pitanja:

1. Treba li i po kojem članku Zakona o trošarinama na navedene arome sa sadržajem alkohola većim od 1,2 % vol. iz tarifne oznake KN 3302 10 10, obračunati i naplatiti trošarinu prilikom carinskog postupka puštanja robe u slobodan promet. 2. Treba li se uvoznik aroma sa sadržajem alkohola većim od 1,2 % vol iz tarifne oznake KN 3302 10 10 koje koristi u prehrambenoj industriji i industriji bezalkoholnih pića, kako bi ostvario oslobođenje od plaćanja trošarine, registrirati kao oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda sukladno članku 47 stavak 1 točka 7. 3. Treba li se P. d.d. ukoliko navedene arome želi primati iz uvoza, skladištiti, koristiti u svojoj prehrambenoj proizvodnji i proizvodnji bezalkoholnih pića te ih otpremati u sustavu odgode plaćanja trošarine oslobođenom korisniku trošarinskih proizvoda, registrirati ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta - proizvođač u sustavu ...