Mišljenje o trošarinskom statusu proizvoda od grož­đa Piquette. U upitu navodite da se navedeno alkoholno piće dobiva kontinuiranom ekstrakcijom fermentirane komine od grožđa pod utjecajem vodene pare, a volumni udio stvarnog alkohola u proizvodu može biti u rasponu od 15 do 23% vol. Prema dostavljenim podacima i s aspekta poznavanja robe gore navedeno alkoholno piće razvrstava se u tarifnu oznaku KN 2206 00 10. Nadalje, uzimajući u obzir činjenicu da u upitu niste točno odredili volumni udio stvarnog alkohola u predmet­nom alkoholnom piću, u smislu Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15, 120/15. i 115/16.) gore navedeno alkoholno piće može se smatrati: - međuproizvodom iz čl. 57. Zakona o trošarinama, kada volumni udio stvarnog alkohola u proizvodu nije veći od 22% vol. - etilnim alkoholom iz čl. 58. točka 2. Zakona o tro­šarinama, kada je volumni udio stvarnog alkohola u proizvodu veći od 22% vol. Za cjelovit uvid u trošarinsku regulativu upućujemo Vas na Internet stranice Carinske uprave.

...