Mišljenje o trošarinskom statusu gore navedenih proizvoda odnosno da li isti podliježu obvezi plaćanja trošarine ili posebnog poreza. Uz upit dostavljate slike i deklaracije o sastavu proizvoda. Navedeni proizvodi ne podliježu obvezi plaćanja posebnog poreza na bezalkoholna pića. Međutim, na priloženim deklaracijama istaknuto je da ovi proizvodi sadrže više od 1,2% vol. etilnog alkohola. Člankom 53. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15., 120/15. i 115/16.) između ostaloga je propisano da je etilni alkohol predmet oporezivanja trošarinom na alkohol i alkoholna pića. Članak 58. Zakona o trošarinama propisuje: "U smislu ovoga Zakona etilnim alkoholom smatraju se: 1. svi proizvodi obuhvaćeni oznakama KN 2207 i 2208 s volumnim udjelom alkohola većim od 1,2% vol., neovisno o tome jesu li ti proizvodi sastavni dio nekog proizvoda razvrstanog u drugo poglavlje Kombinirane nomenklature, 2. proizvodi obuhvaćeni tarifnim oznakama KN 2204 i 2206 s volumnim udjelom alkohola većim od 22% vol., 3. proizvodi koji sadrže alkohol za piće bez obzira da li je u otopini ili ne." Iz odredbe čl. 58. t. 1. Zakona o trošarinama razvidno je da se etilnim alkoholom u smislu predmeta oporezivanja trošarinom ...