Vašim podneskom tražite mišljenje o trošarinskom statusu proizvoda ICE FRUTZ HOOKAH GEL, proizvođača A.M.P. LTD, odnosno pitate dali navedeni proizvod podliježe obvezi obračunavanja i plaćanja trošarine ako se pušta u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske. U privitku dostavljate informaciju proizvođača s osnovnim podacima o predmetnom proizvodu. Člankom 17. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama (Narodne novin br. 115/16.) koji je stupio na snagu 1.1.2017. godine, uvedeno je trošarinsko oporezivanje proizvoda namijenjenih udisanju pare, bez procesa izgaranja, a koji se mogu smatrati supstitutom za duhanske prerađevine (cigarete, cigare, cigarilose, sitno rezani duhan za savijanje cigareta i ostali duhan za pušenje) i sadrže: - prerađeni duhan namijenjen zagrijavanju (u daljnjem tekstu: grijani duhanski proizvod) - tekućinu namijenjenu konzumiranju u elektroničkoj cigareti, neovisno o tome sadrži li nikotin ili ne (u daljnjem tekstu: e-tekućina). Predmetom oporezivanja smatraju se također i drugi prozvodi koji udovoljavaju naprijed navedenim uvjetima, a nisu grijani duhansk proizvod, odnosno e-tekućina, i nalaze se u prometu na tržištu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: novi duhanski proizvodi). Slijedom navedenog te sagledavaući dostupn podatke iz kojih proizlazi da se proizvod ICE FRUTZ ...