Pitanje o trošarinskom statusu proizvoda „Edible paint syrup with geranium flavour“ što sadrži 2,4 % vol. alkohola a suštinski predstavlja jestivu boju i razvrstava se u tarifnu oznaku KN 2106 90 20. Prilikom unosa navedenog proizvoda iz druge države članice u Republiku Hrvatsku primjenjuje se direktno oslobođenje od plaćanja trošarine na etilni alkohol što je propisano čl. 68. st. 1. t. 7. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 106/18.) budući je ispunjen uvjet da proizvod sadrži manje od 5 % vol. alkohola. Kretanje ovog proizvoda obavlja se uz uobičajeni komercijalni dokument. Za cjelovit uvid u trošarinsku regulativu upućujemo Vas na Internet stranice Carinske uprave.

...