Navodite da bi od dobavljača iz tuzemstva kupili proi­zvod Deparafinator koji služi za otapanje parafinskih talo­ga u naftnim bušotinama (tarifna oznaka KN 2707 30 00), koji se sastoji od ksilena i specijalnog benzina u različitim omjerima. Pitate kakav trošarinski status ima taj proizvod i kakve su vaše obveze prema trošarinskim propisima u slučaju njegove kupovine te da li je dovoljno da je vaš do­bavljač registriran kao registrirani primatelj komponenta (ksilen i specijalni benzin) potrebnih za zamješavanje i proizvodnju Deparafinatora, evidentira primitak kompo­nenti putem EMCS-a i e-trošarina, a gotov proizvod zamje­šan od tih komponenti proda vama kao proizvod koji se ne mora pratiti putem EMCS-a? Člankom 51. st. 1. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 106/18. i 121/19.) propisano je da se odredbe glede nadzora proizvodnje, prerade, skladištenja i kretanja te izvješćivanja primjenjuju se samo na sljedeće energente iz čl. 96. st. 2. Zakona i iz Provedbene Odluke Komisije br. 2012/209/EU od 20. travnja 2012. o primjeni odredaba o kontroli i kretanju iz Direktive Vijeća 2008/118/EZ na određene aditive sukladno čl. 20. st. 2. Direktive Vijeća 2003/96/EZ (Sl. list L 110, 24 ...