Mišljenje o trošarinskom statusu i obvezi označavanja proizvoda komercijalnog naziva „Coppa coctails“. U upitu navodite da predmetno alkoholno piće sadrži volumni udio alkohola od 10% vol. a na tržište dolazi u bocama od 0,70 l. Zakonom o trošarinama (Narodne novine br. 106/18.) uređen je trošarinski sustav oporezivanja trošarinskih proizvoda. Provedbene odredbe koje uređuju postupanje u primjeni Zakona o trošarinama sadržane su u Pravilniku o trošarinama (Narodne novine br. 1/19.). S aspekta poznavanja robe i raspoloživih podataka iz upita mišljenja smo da se predmetni proizvod razvrstava u tarifni broj KN 2208 te budući da predmetni proizvodi sadrže volumni udio alkohola od 10% vol. mišljenja smo da se proizvodi „Coppa coctails“ smatraju etilnim alkoholom iz čl. 66. st. 1. t. 1. Zakona o trošarinama. Članak 71. st. 1. Zakona o trošarinama među ostalim propisuje da se posebnom markicom Ministarstva financija Republike Hrvatske moraju označiti i proizvodi iz čl. 66. Zakona o trošarinama. Nadalje, čl. 46. st. 2. Pravilnika o trošarinama propisano je da proizvodi iz čl. 71. st. 1. Zakona o trošarinama u pakiranju od 0,25 do 5 ...