Je li se plaća trošarina na duhan koji se kemijskim postupkom obrađuje kao dodatak tekućini za elektroničke cigarete?

Zakon o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13. i 81/13.) uređen je trošarinski sustav oporezivanja alkohola i alkoholnih pića, duhanskih prerađevina, energenata i električne energije. Člankom 70. Zakona o trošarinama propisano je da se duhanskim prerađevinama smatraju: cigarete, cigare, cigarilosi i duhan za pušenje (sitno rezani duhan za savijanje cigareta i ostali duhan za pušenje). Slijedom navedenog, elektronička cigareta te duhan sadržan u tekućini namijenjenoj korištenju u elektroničkoj cigareti, ne smatra se duhanskom prerađevinom u smislu Zakona o trošarinama i ne podliježe obvezi obračuna i plaćanja trošarine.

...