Upit o trošarinskom statusu alkoholnog pića Vermouth Bianco Sant'Orsola, visini trošarine i obvezi označavanja markicama. Prema priloženom opisu proizvodnog procesa, certifikatu o kemijsko fizikalnoj analizi i opisu proizvoda od strane proizvođača Fratelli Martini Secondo Luigi S.P.A., vidljivo je da predmetni proizvod sadrži 14,82% vol. alkohola a u postupku proizvodnje aromatiziranog vina dodaje se alkohol, slador, kiselina i ekstrakt dobiven maceracijom aromatičnih biljaka. S aspekta poznavanja načina proizvodnje specijalnog aromatiziranog vina Vermouth, mišljenja smo da se alkoholno piće Vermouth ne može smatrati vinom iz čl. 55. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13. i 81/13.) niti ostalim fermentiranim pićima iz čl. 56. istog Zakona, obzirom da sav alkohol u alkoholnom piću Vermout nije nastao vrenjem (vrši se "pojačavanje" dodavanjem alkohola), već među proizvodima u smislu čl. 57. Zakona o trošarinama. Sukladno čl. 64. st. 1. Zakona o trošarinama specijalno aromatizirano vino Vermouth ne podliježe obvezi označavanja posebnom markicom Ministarstva financija Republike Hrvatske jer je definirao Zakonom o vinu. S obzirom na udio alkohola od 14,82% vol. visina trošarine na opisani proizvod Vermouth Bianco Sant'Orsola, koji se u trošarinskom smislu smatra ...