Određivanje trošarinskog statusa za pet (5) proizvoda za koje ste naknadno dostavili certifikate proizvođača o načinu proizvodnje i sastavu istih proizvoda. Niže navedeni trošarinski proizvodi razvrstavaju se u predmete oporezivanja i tarifne brojeve KN kako slijedi: a) Međuproizvodi iz čl. 57. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15. i 120/15.) - "CIAO SFRITZ" 6,9 % vol., sastav: bijelo vino, voda, šećerni sirup, aroma breskve, aroma gorke naranče, mješavina fermentiranog i bezalkoholnog pića, tarifni broj KN 2206 00 59: - "CIAO LEMON PEACH" 5 % vol., sastav: crveno vino, voda, šećerni sirup,  aroma breskve i limuna, mješavina fermentiranog i bezalkoholnog pića, tarifni broj KN 2206 00 59; b) Vino iz čl. 55. Zakona o trošarinama "CIAO MOSCATO" 8 % vol., sastav: bijelo vino, tarifni broj KN 2204 29 83; - "CIAO ROSATO" 10,5 % vol., sastav: crveno vino, tarifni broj KN 2204 29 84; - "CIAO BIANCO" 10,5 % vol.,  sastav: bijelo vino, tarifni broj KN 2204 29 83. Visina trošarine propisana čl. 60. Zakona o trošarinama, za mirna i pjenušava vina iznosi ...