Zakonom o trošarinama definirano je tko su trošarinski obveznici za električnu energiju i prirodni plin, i to:
Trošarinski obveznici za električnu energiju
Člankom 94. stavkom 1. Zakona propisano je da se trošarinskim obveznikom za električnu energiju iz tarifne oznake KN 2716 smatra:
1. opskrbljivač električnom energijom kada električnu energiju isporuči krajnjem kupcu u Republici Hrvatskoj,
2. opskrbljivač kada uvozi ili unosi električnu energiju za vlastite potrebe,
3. proizvođač kada proizvedenu električnu energiju koristi za vlastite potrebe.
U stavku 2. istoga članka propisano je da su opskrbljivač, krajnji kupac i proizvođač osobe definirane posebnim propisima.   Trošarinski obveznici za prirodni plin
Prema članku 96. stavku 1. Zakona definiran je trošarinski obveznik za prirodni plin iz tarifne oznake KN 2711 11, 2711 21 i 2711 29, te se trošarinskim obveznikom za prirodni plin smatra:
1. opskrbljivač plinom kada prirodni plin isporuči krajnjem kupcu u Republici Hrvatskoj,
2. opskrbljivač kada uvozi ili unosi prirodni plin za vlastitu potrošnju,
3. proizvođač plina kada proizvedeni prirodni plin koristi za vlastitu potrošnju.
U stavku 2 ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.