Navodite da kao registrirani OPG proizvodite likere u komercijalne svrhe te postavljate pitanja vezana uz mjerne instrumente protoka i obujma pri proizvodnji alkohola i alkoholnih pića te zakonit način podnošenja obrazaca mjesečnih izvješća o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim otpremljenim i uvezenim količinama te obračunatoj trošarini na alkohol i alkoholna pića (Obrazac MI-AL). Zaključno postavljate pitanje izrade i izgleda deklaracije za likere u suvenirskim pakiranjima. Uvidom u evidencije Carinske uprave utvrdili smo da je K. A., Sesvete, OIB. 05843817719, upisana u registar trošarinskih obveznika dana 19. 09. 2013. u statusu proizvođača trošarinskih proizvoda iz čl. 69. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13. i 81/13.). nadležni carinski ured prijave je 0301982 Zagreb II. Zakonom o trošarinama uređuje se, između ostalog i trošarinski sustav oporezivanja alkohola i alkoholnih pića. Provedbene odredbe koje uređuju postupanje u primjeni Zakona o trošarinama sadržane su u Pravilniku o trošarinama (Narodne novine br. 64/13., 129/13., 11/14., 70/14., 157/14. i 8/15.). Navedenim pravnim aktima hrvatski trošarinski sustav u potpunosti je usklađen s pravnom stečevinom Europske unije. Članak 65. st. 1. Zakona o trošarinama propisuje da postrojenja za proizvodnju i spremanje alkohola i ...