U svrhu ujednačenog postupanja prilikom utvrđivanja porezne osnovice pri uvozu u smislu uključivanja troškova prijevoza i manipulativnih troškova prilikom ukrcaja, iskrcaja i sličnih troškova rukovanja opremom u deklaracijama za puštanje robe u slobodan promet, Carinska uprava se očitovala pojašnjenjem iz kojeg dio citiramo u nastavku: ..."Račun za prijevoz kojim prijevoznik (iz RH) obračunava uslugu prijevoza robe uvozniku u Republici Hrvatskoj treba biti bez iskazanog PDV-a s pozivom na odredu čl. 44. st. 1. t. 35. Zakona o PDV-u kao osnovu oslobođenja PDV-a, s obzirom da će se PDV na trošak prijevoza po tom računu obračunati i platiti kroz carinsku deklaraciju."... ..."U slučaju kada se carinskom uredu podnese račun za prijevoz na kojima je PDV obračunat na cijelu ili samo na dio vrijednosti prijevoza (npr. na dionicu puta unutar EU), u carinskoj deklaraciji će se vrijednost prijevoza obračunati sukladno prethodno navedenom postupku (kao da nije obračunat PDV na računu), a izdavatelja računa je potrebno uputiti da je prema poreznim propisima obvezan ispraviti račun."... ..."U odnosu na pitanje uključivanja manipulativnih troškova u pomorskom prijevozu u poreznu osnovicu pri uvozu, napominjemo da je različit tretman ovisno o tome jesu li vezani ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.